Asigurare

Asigurarea CARGO

Transportarea bunurilor poate fi însoțită de pierderi materiale. Din diferite motive poate avea loc deteriorarea, pierderea și chiar pieirea mărfurilor sau a unei părți a acestora. Asigurarea CARGO vă permite să protejați bunurile împotriva factorilor neprevăzuți, surveniți în procesul transportării. Obiectul acestei asigurări îl pot constitui orice tip de bunuri transportate în întreaga lume.

În funcție de periodicitatea transportărilor, specialiștii grupului de companii DV GROUP vă propun fie o poliță pentru o expediere unică de bunuri, fie o poliță generală de asigurare a mărfurilor. Polița pentru expedierile unice este valabilă pentru o expediere concretă a bunurilor dintr-un punct în altul. Acest tip de poliță este folosit cel mai frecvent.

Poliția generală este achiziționată în cazul expedierilor regulate pe trasee coordonate și a expedierilor de bunuri omogene. Această formă de contract de asigurare simplifică considerabil operațiunile ce țin de asigurarea mărfurilor, fiind valabil pentru toate tipurile de expedieri declarate. Polița generală prevede câteva variante de achitare a primei de asigurare.

Specialiștii grupului de companii DV GROUP propun toate cele trei tipuri de asigurare CARGO:

А: "CU RĂSPUNDERE PENTRU TOATE RISCURILE "
Acest tip de asigurare compensează prejudiciul suportat în urma deteriorării parțiale sau a pierii parțiale sau complete a bunurilor din orice motive.

В: "CU RĂSPUNDERE ÎN CAZ DE AVARII"

Acest tip de asigurare compensează prejudiciile cauzate de:
- incendii, explozii, calamități naturale, fulgere;
- coliziuni sau deraieri ale trenurilor, navelor maritime, avioanelor sau altor mijloace de transport;
- impact cu obiecte plutitoare sau fixe;
- inundarea bunurilor cu apă din afara bordului;
- oprirea navei pe sol;
- deteriorarea navei de gheață;
- spălarea bunurilor de la bordul navei;
- aruncarea bunurilor din avion în caz de situații de urgență;
- căderea avioanelor, inclusiv aterizarea nereușită a acestora în caz de condiții meteo nefavorabile;
- dispariția mijlocului de transport fără veste;
- prăbușirea podului în timp ce mijlocul de transport se află pe acesta;
- afectarea bunurilor în urma măsurilor întreprinse pentru stingerea incendiilor;
- prăbușirea acoperișului depozitului;
- încărcarea, descărcarea și depozitarea mărfurilor.

С: „FĂRĂ RĂSPUNDERE PENTRU DETERIORĂRI, CU EXCEPȚIA CAZURILOR DE ACCIDENTE” 
În cazul dat prejudiciile sunt compensate doar dacă este nimicit în totalitate întregul lot de bunuri sau o parte a acestuia. Cu toate acestea, despăgubirile sunt plătite doar atunci când evenimentul survenit este rezultatul cauzelor prevăzute de planul de acoperire „Cu răspundere în caz de avarii”.

Mărimea primei de asigurare este convenită printr-o înțelegere între client și reprezentantul grupului de companii DV GROUP. Aceasta nu poate depăși valoarea reală a bunurilor, calculată în baza valorii contractului, a costurilor de transport, condițiilor de livrare, taxelor vamale și a altor costuri obligatorii, sau fără a se ține cont de acestea.

Suma primei de asigurare este influențată de astfel de particularități precum::
- specificul bunurilor și ambalajului;
- condițiile de asigurare;
- traseul urmat;
- valoarea bunurilor;
- transbordări;
- volumul expediției;
- mărimea francizei;
- însoțirea și păzirea bunurilor;
- alți factori.

Grupul de companii DV GROUP este gata să examineze posibilitatea de reducere a tarifelor în cazul în care clientul:
- are o statistică pozitivă pentru expedițiile anterioare;
- este gata să încheie un contract general pentru expedieri regulate;
- are nevoie de un volum considerabil de expedieri;
- întreprinde sau este gata să întreprindă măsuri pentru a preveni riscurile asigurate.


Asigurarea de răspundere a agenților transportatori și expeditorii(CMR)

Prin asigurarea de răspundere a agenților transportatori este asigurată protecția companiilor care asigură transportarea și însoțesc mărfurile. Obiectul asigurării, în acest caz, îl constituie interesele patrimoniale ale asiguraților, legate nemijlocit de obligațiile onorate de aceștia în cadrul unui contract de transport și expediere a bunurilor.

Asigurarea de răspundere a agenților transportatori și expeditorilor include:

1. Răspunderea pentru pierderea bunurilor, pieirea sau deteriorarea acestora, cauzate de:
- accidente și pericole în procesul transportării;
- nerespectarea regulilor de transportare a bunurilor;
- explozii sau foc;
- prăbușire de poduri;
- incidente în procesul încărcării, descărcării sau transbordării;
- acțiuni ilegale întreprinse de persoane terțe.

2. Răspunderea pentru pierderile și costurile financiare cauzate de:
- emiterea bunurilor contrar dispozițiilor de reținere a emiterii;
- livrarea întârziată a bunurilor;
- expedierea incorectă a bunurilor;
- completarea incorectă a documentelor de transport.

3. Răspunderea față de terți, cărora le-au fost cauzate prejudicii de bunurile transportate sau depozitate, în cazul în care prejudiciile presupun:
- pieirea sau deteriorarea bunurilor părții terțe;
- traumatisme, deces, vătămări sau boli ale terților.

Răspunderea asigurătorului începe în momentul în care asiguratul primește bunurile pentru expediere sau transportare și durează până în momentul în care bunurile sunt livrate destinatarului. Contractul de asigurare de acest tip este încheiat, de obicei, pentru o perioadă de un an. Mărimea primei de asigurare poate diferi în cadrul unui diapazon larg și depinde de asortimentul bunurilor transportate, mijloacele de transport folosite, țările prin care trec bunurile, limitele răspunderii și un șir de alți factori.

 

Cartea verde

„Cartea verde” reprezintă o poliță de răspundere civilă auto, care permite să fie acoperit prejudiciul cauzat unei alte persoane în rezultatul unui accident rutier. Polița este o dovadă a asigurării răspunderii proprietarului de mașină pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor altor participanți la accident. „Cartea verde” este valabilă exclusiv în afara statului în care a fost emisă. În esență, acest document reprezintă un echivalent OSAGO emis în țara vizitată. În plus, în multe țări europene lipsa „Cărții verzi” reprezintă cauza unor amenzi mari sau poate constitui chiar un motiv pentru care șoferul ar putea fi arestat.

În Republica Moldova pot fi achiziționate trei tipuri de „Carte verde”, care se deosebesc după zona de acțiune:
Zona I: Ucraina și Republica Belarus;
Zona II: Ucraina, Republica Belarus și Rusia;
Zona III: Toate statele aderate la sistemul „Cartea verde”.
De exemplu, în cazul în care călătoria urmează să aibă loc doar pe teritoriul Ucrainei și Republicii Belarus, poate fi achiziționată polița pentru zona I, care are cel mai mic cost.

Limitele răspunderii sunt stabilite în conformitate cu legislația țării, pe teritoriul căreia are loc riscul asigurat. Accidentul survenit trebuie să fie atestat la organele administrative locale din țara gazdă și să fie semnate în mod obligatoriu documentele necesare. Mărimea despăgubirii depinde de zona geografică pentru care este emisă „Cartea verde”, dar și de tipul mijlocului de transport. Sunt importante și capacitatea de transport, perioada de asigurare, numărul persoanelor transportate și un șir de alți factori.

Asiguratul trebuie să păstreze cu grijă „Cartea verde”, căci nu sunt emise duplicate în caz de deteriorare, pierdere sau furt, iar compania de asigurări încetează în astfel de cazuri să mai poarte răspundere pentru prejudiciile cauzate.

Asiguratul are dreptul să restituie „Cartea verde” asigurătorului, prezentând un document care să confirme că a fost anulată călătoria. Restituirea „Cărții verzi” este posibilă doar până la data intrării în vigoare a acesteia.

Nu ați găsit răspuns la întrebarea Dvs.?

Contactați-ne și operatorul nostru va răspunde la orice întrebare.

+373 (60) 88 11 88
Calculați costurile de asigurare