Vamuire

Grupul de companii DV GROUP se ocupă de toate tipurile de operațiuni vamale. Fiind broker vamal, suntem gata să vă oferim astfel de servicii precum:
- pregătirea declarațiilor vamale, inclusiv a celor de import, export și tranzit;
- pregătirea declarațiilor vamale pentru depozitarea mărfurilor;
- pregătirea declarațiilor cu regim suspensiv (import temporar, înregistrare pasivă și activă);
- completarea certificatelor EUR 1, CMR, carnetelor TIR;
- completarea electronică a autorizației pentru import temporar, inclusiv pentru depozitarea temporară a mărfurilor;
- pregătirea documentelor necesare pentru înregistrarea ulterioară în sistemul informatic al agenților economici;
- servicii de consultanță în sfera operațiunilor vamale;
- oferirea tuturor informațiilor necesare privind obținerea autorizațiilor, licențelor, permiselor, certificatelor.

Pregătirea declarațiilor vamale include:
- verificarea disponibilității tuturor documentelor necesare și a corectitudinii în completarea acestora;
- procesarea detaliată a declarației vamale în sistemul informatic corespunzător;
- depunerea declarației vamale detaliate la biroul vamal;
- urmărirea detaliată a procedurii de control al documentelor;
- primirea și transmiterea documentelor de vămuire agentului economic.

 

Dapozitarea temporară

În cazul depozitării sub supraveghere vamală este alocat un spațiu pentru depozitare temporară a bunurilor. În acest caz este completată o declarație scurtă, care este depusă la biroul vamal. Grupul de companii DV GROUP garantează respectarea drepturilor vamale pentru toate obiectele plasate spre depozitare temporară. În plus, noi ne ocupăm de operațiunile de import, procesare și export al bunurilor plasate în depozitele noastre. 

 

Tranzitul intern

Pentru a asigura lipsa problemelor în procesul de tranzitare sunt necesare suficiente garanții, printre care cel mai frecvent se numără documentul de tranzit vamal (Carnetul TIR). Grupul de companii DV GROUP este gata să ofere ajutor agenților economici care nu realizează tranzitul mărfurilor în baza Convenției TIR. Suntem titularii unei scrisori de garanție bancară în valoare de până la 3 000 000 de lei, ceea ce ne permite să efectuăm toate formele de operațiuni de tranzit, în calitate de subiect principal obligat.

Nu ați găsit răspuns la întrebarea Dvs.?

Contactați-ne și operatorul nostru va răspunde la orice întrebare.

+373 (60) 88 11 88
Calculează costul