Blog

Ce actiuni intreprindem la survenirea cazului asigurat?

Asigurând încărcătura mulți clienți nu își adresează întrebări cum și ce trebuie să facă la survenirea cazului asigurat, toată graba și panica apar atunci când s-a întâmplat ceva cu încărcătura asigurată.

Înainte de a întreprinde orice măsură ar trebui să vă liniștiți și să vă stăpâniți, deoarece atunci când suntem nervoși, comitem mult mai multe greșeli. Păstrați în minte, încărcătura dvs. este asigurată, tot ce a fost necesar pentru a asigura protecția maximă ați întreprins, rămâne doar să declarați corect evenimentul companiei de asigurări, să strângeți toate documentele necesare și să primiți compensația cuvenită pentru dauna sau pierdera încărcăturii asigurate.

Acțiunile prioritare ale asiguratului în caz de deteriorare sau pierdere a încărcăturii asigurate:
1. Cât mai curând posibil, după ce ați aflat că a avut loc un caz asigurat, este necesară preîntâmpinarea asigurătorului prin:
• Telefon - este de preferat să apelați numărul de telefon fix al asigurătorului, deoarece toate apelurile sunt înregistrate, ceea ce va face posibil să se dovedească în viitor că asiguratul a informat asigurătorul despre daună în timp util.
• Poșta electronică - este de preferat să trimiteți informații despre daune la adresele de muncă ale angajaților companiilor de asigurări și, de preferință, cu confirmare privind primirea acestei scrisori.
• Faxul nu este cea mai bună opțiune deoarece preîntâmpinarea dvs. poate fi pierdută, aruncată sau pur și simplu neobservată. Este bine să utilizați acest tip de comunicare doar în cazuri extreme.
• Alt mod.
2. La preîntâmpinarea asigurătorului asupra cazului asigurat, trebuie indicate următoarele date:
• Timpul apariției cazului asigurat;
• Locul daunei;
• Cauze presupuse de deteriorare sau pierdere a încărcăturii asigurate (accident, furt, incendiu etc.);
• Natura pagubelor (zgârietură, îndoitură, pierderdere, căderi etc.);
• Valoarea estimată a daunei - aceste informații sunt necesare pentru ca asigurătorul să înceapă să rezerve imediat mijloace financiare pentru plată.
3. După o preîntâmpinare prealabilă a daunei aduse încărcăturii asigurate, cererea trebuie făcută în scris și trimisă asigurătorului:
• De către un curier cu semnătură în chitanță privind primirea scrisorii și semnătură în inventarul documentelor atașate;
• Prin poșta electronică cu confirmare de primire și citire;
• Prin scrisoare recomandată
Reținiți că termenul de trimitere a unei cereri scrise privnd la apariția unui caz asigurat pentru fiecare companie de asigurare este diferit și pote fi de la 24 de ore la 5 zile lucrătoare, deci nu puteți amâna această problemă în niciun fel.
4. Asiguratul este obligat să întreprindă toate măsurile posibile în scopul preîntâmpinării sau reducerii pagubelor cauzate de cazul asigurat. Luând astfel de măsuri, asiguratul trebuie să urmeze instrucțiunile asigurătorului, în cazul în care i se dau asemena instrucțiuni. Trebuie reținut faptul că nu trebuie să întreprindeți nicio acțiune fără acordul asigurătorului pentru a evita problemele de plată în viitor.
5. Asiguratul este obligat (în caz contrar, asigurătorul are dreptul de a refuza plata) să asigure dreptul la subrogarea transportatorilor, persoanelor responsabile de siguranța bunurilor asigurate și altor terți.
6. Asiguratul este obligat să asigure siguranța încărcăturii sub formă nemodificată până când aceasta este examinată de către reprezentanții asigurătorului. Asiguratul are dreptul să mute încărcătura deteriorată și alte acțiuni dacă punerea în aplicare a acestor măsuri este dictată de:
• considerente de siguranța și securitate a încărcăturii deteriorate și pentru a preveni deteriorarea în continuare,
• obținerea acordului asigurătorului pentru a asigura măsuri de salvare sau pentru a asigura siguranța încărcăturii asigurate.
7. Asiguratul este obligat să ofere o oportunitate și să nu împiedice inspecția încărcăturii deteriorate de către reprezentantul asigurătorului.
8. Asiguratul este obligat să furnizeze toate documentele solicitate de asigurător (în mod natural în limite rezonabile) pentru a stabili faptul, mărimea și natura cazului asigurat.

Documentele furnizate de asigurat la producerea cazului asigurat se împart în mai multe categorii:
1. Documente ce confirmă încheierea unui contract de asigurare:
• Originalul contractului general de asigurare a încărcăturilor cu poliță sau avizul de transportare pe care a existat o pierdere sau poliță pentru o transportare unică;
• Copia documentului care confirmă plata integrală a primei de asigurare pentru transportare;
• Originalul cererii de plată (modelul poate fi solicitat de la asigurător)
2. Documente juridice (copii legalizate):
• pentru personae juridice: certificatul de înregistrare eliberat de autoritățile de înregistrare a statului; statutul; documente constitutive;
• pentru un antreprenor independent: certificat de înregistrare emis de autoritățile de înregistrare a statului;
• pentru persoane fizice: pașaport sau alt document ce confirmă identitatea.
3. Documentele ce confirmă interesul de proprietate pentru încărcătura asigurată (originale sau copii legalizate):
• Documentație de facturare (facturi de marfă, facturi, conturi, conturi spre plată, liste de ambalare alte documente echivalente cu acestea;)
• Contracte de vânzare-cumpărare, contracte.
4. Documente ce confirmă faptul transportării încărcăturii asigurate (originale sau copii legalizate):
• contract pentru servicii de transportare / expediere;
• documentație de expediere (facturi de conosamente, linii de transport feroviar, rutier și aerian, alte documente de transportare echivalente acestora);
• cererea de transportare;
• pentru asigurarea frahtului- și conosamentelor de tip charter
5. Documente ce confirmă producerea cazului asigurat (original sau copie legalizată) - depind de tipul de transport pe care a fost transportată încărcătura asigurată:

•La asigurarea încărcăturilor transportate prin intermediul transportului maritim:
- protestul de mare,
- extrase din jurnalul de bord,
- act naval,
- certificat privind accidentul,
- document ce atestă producerea accidentului
- și alte documente oficiale echivalente care indică motivele cazului asigurat;
- în cazul dispariției navei, informații concludente despre plecarea sa din ultimul port și data prevăzută de sosire în următorul port; Nava este considerată dispărută atunci când nu a fost primită nicio informație despre aceasta în termen de 3 luni și dacă obținerea informațiilor ar putea fi amânată ca urmare a operațiunilor militare, în termen de 6 luni.

•La asigurarea încărcăturilor transportate prin intermediul transportul feroviar:
- act comercial întocmit de reprezentantul căii ferate la stația unde a fost detectată deteriorarea, furtului încărcăturii (deteriorarea sigiliului);
-Act comercial privind deficitul încărcăturii întocmit la destinație, semnat de destinatar, reprezentant al căii ferate, VOHR;
- act de formă generală sau un alt act egal cu acesta, care indică valoarea pierderii, confirmat de ștampila transportatorului  și destinatarului;
- Certificat întocmit de conducerea departamentului feroviar în raza căruia s-a produs accidentul (ieșirea materialului rulant de pe linie, prăbușirea podului etc.), în urma căruia a avut loc un caz asigurat;
-  factură de la calea ferată cu notă privind dauna / actul întocmit.
-  chitanță privind primirea încărcăturii;
- certificate din LOVD sau un cupon de notificare (original), o decizie privind instituirea procesului penal sau refuz;
- contract privind organizarea serviciilor logistice sau un contract pentru servicii de expediere (o copie legalizată de asigurat);
- o scrisoare de revendicare adresată persoanei vinovate cu notificare de primire (o copie legalizată de asigurat),
- facturi de mărfuri, cont-facturi;

•La asigurarea încărcăturilor transportate prin intermediul transportului rutier:-act privind deficitul încărcăturii (din orice motiv) întocmit la destinație, semnată de destinatar, transportator (șofer), reprezentant al securității, vamă (dacă este cazul);
- certificat, process-verbal al poliției rutiere privind accidentul de circulație - în caz de accident;

-talon - notificare, decizia a Departamentului Afacerilor Interne privind inițierea / refuzul de a iniția acțiuni penale cu privire la furt sau distrugerea deliberată a bunurilor în caz de furt, decizie de mărturisire de către victimă,
- copia foii de parcurs cu indicarea orei, datei primirii încărcăturii și calitatea acesteia, plecarea și sosirea în garaj.
- informații despre șofer (dacă șoferul este angajat al Asiguratului):
- copia permisului de conducere
- copia pașaportului șoferului,
- copia certificatului de înmatriculare a vehiculului;
- copia pașaportului tehnic a vehiculului;
- copia foii de parcurs/sau contractului de închiriere a vehiculului;
- copia contractului de munca cu șoferul.
- contract privind organizarea serviciilor logistice sau un contract pentru servicii de expediere (o copie legalizată de asigurat);
- contract privind transportarea și cererea de transportare cu acceptarea acesteia, dacă acest lucru este prevăzut de contractul de transportare (o copie legalizată de asigurat),
- scrisoarea de revendicare către transportator cu o notificare de primire (o copie legalizată de asigurat),
- facturi privind transportatea cu notă despre transportul încărcăturilor care nu sunt păstrate.
- facturi de mărfuri, cont-facturi;
- Explicația șoferului / angajatului Chop (în cazul în care încărcătura a avut acompaniament).
•La asigurarea încărcăturii transportate prin intermediul transportului aerian:
- act comercial certificat prin ștampilă sau sigiliu transportatorului aerian întocmit pe aeroportul de destinație.
- certificat întocmit de către conducerea companiei aeriene despre prăbușirea aeronavei.
- certificat din LOVD sau un cupon de notificare (original), o decizie de a iniția o procedură penală sau de a refuza instituirea;
- factura- aeriană pentru livrarea încărcăturii;
- act de formă generală, certificat de către transportator și destinatar;
- contract privind organizarea serviciilor logistice sau un contract pentru servicii de expediere (o copie certificată de asigurat);
- scrisoarea de revendicare către partea vinovată cu notificare de primire (o copie certificată de asigurat),
- facturi de mărfuri, cont-facturi;

6. Documente ce confirmă valoarea prejudiciului:
• Încheierea organizației de expertiză privind apariția cazului asigurat cu privire la valoarea pagubelor cauzate și / sau a raportului tehnic privind rezultatele examinării stării și operativității obiectului deteriorat, întocmit de departamentul de întreținere sau de o altă organizație de întreținere competentă, precum și costul reparației în cazul în care obiectul urmează să fie reparat. (Documentul specificat este furnizat dacă fost efectuată expertiza);
• Fotografii ale încărcăturii deteriorate (dacă există);
• Calculul valorii daunei cu anexarea documentelor justificative.
7. Documente care asigură dreptul de subrogare de către compania de asigurare către partea responsabilă de pierdere:
• copii ale scrisorilor de revendicare către transportator, expeditor (alte organizații responsabile de daune), întocmite în conformitate cu cerințele generale de pregătirea a acestor documente;
• răspunsuri și explicații ale transportatorului, expeditorului (altei organizații) cu privire la circumstanțele care au provocat daune încărcăturii asigurate.

Alte articole