Despre noi

Grupul de companii DV GROUP include mai multe companii de profil integrate într-o structură unică. Suntem specializați în câteva direcții ale logisticii, inclusiv în transportul de mărfuri, asigurări și servicii vamale. Gama noastră de servicii este extinsă în permanență, favorizând crearea noilor posibilități pentru clienții noștri. Având o activitate coordonată în mod centralizat, companiile care formează DV GROUP au rezultate mai eficiente în munca lor. 

Activăm de suficient timp pe piața internațională, de aceea cunoaștem foarte bine nevoile pe care le au clienții noștri în afacerile lor. Specialiștii DV GROUP soluționează zilnic o mulțime de solicitări legate de transportarea cu grijă a diferitor mărfuri, probleme vamale și asigurări. Abordarea corectă a problemelor intervenite ne permit să găsim cele mai rapide și, în același timp, cele mai puțin costisitoare soluții.

Strategia noastră constă în calcularea exactă a lanțului logistic, dar și în controlul continuu al tuturor verigilor acestuia. Structura DV GROUP oferă un rezultat optim datorită activității coordonate a tuturor subdiviziunilor noastre. Interacțiunea armonioasă dintre departamentele companiei contribuie la găsirea rapidă a soluțiilor optime pentru cele mai diverse situații.

Principalul avantaj al DV GROUP este orientarea spre necesitățile clientului. Noi înțelegem importanța transportării diferitor mărfuri pentru afaceri, studiem și monitorizăm în permanență acest domeniu, îmbunătățim serviciile noastre și întreprindem tot ce este necesar, pentru ca clienții noștri să beneficieze de niște servicii de logistică bine puse la punct. Profesioniștii în transportul de mărfuri, servicii vamale și asigurări vă așteaptă în cadrul grupului de companii DV GROUP!

 

Misiunea noastra

Misiunea grupului de companii DV GROUP este optimizarea transportului de mărfuri, prin intermediul unei abordări inovatoare, a comunicării eficiente, a planificării strategice și a managementului ecologic. Tehnologiile folosite de noi ne permit să prognozăm cu exactitate și să ținem cont de un număr maxim de transportări, oferind clientului cea mai avantajoasă soluție pentru solicitarea sa. Nivelul înalt de informare, aspectul economic bine gândit, calcularea corectă a traseului și tehnologiile folosite fac posibilă livrarea la timp, asigurând, în același timp, integritatea bunurilor transportate.

Noi elaborăm și implementăm cu succes soluții de logistică complexe, destinate actorilor de pe piață cu activitate economică externă. Profesioniștii calificați ai grupului de companii DV GROUP propun scheme optime de transport și gestionare a fluxurilor de mărfuri, contribuind la soluționarea rapidă a solicitărilor clienților noștri. Orientarea spre rezultat și respectarea cu exactitate a tuturor înțelegerilor cu clienții și partenerii DV GROUP sunt principalele principii în realizarea misiunii noastre.

Elaborarea și realizarea schemelor logistice eficiente de transportare a mărfurilor și gestionare a fluxurilor de mărfuri între furnizor și cumpărător
Creșterea constantă a calității serviciilor noastre, care sunt capabile să satisfacă toate exigențele consumatorilor noștri
Respectarea tuturor regulilor și înțelegerilor dintre noi și partenerii noștri

Echipa noastra

DV GROUP este alcătuit din specialiști în logistică, orientați exclusiv spre rezultate înalte. Membrii echipei noastre posedă un bagaj imens de cunoștințe de profil, o experiență bogată și au acces la mijloace tehnice moderne, toate acestea contribuind la soluționarea rapidă și cu succes a tuturor sarcinilor din sfera dată. Problemele clienților și partenerilor ce țin de transportul de mărfuri, asigurări sau servicii vamale sunt soluționate în cele mai scurte termene de către profesioniștii noștri. Viteza de lucru, abordarea individuală corectă și orientarea continuă spre menținerea unor relații de parteneriat de durată reprezintă principiile-cheie în activitatea angajaților DV GROUP.

Toți membrii companiilor noastre sunt uniți de scopuri comune, rezultate comune și victorii comune. Săptămânal organizăm pentru angajații noștri consultații, care să le consolideze cunoștințele în domeniu și să le formeze deprinderi de lucru cu partenerii de durată, clienții fideli și clienții unici. Fiecare adresare la biroul nostru o examinăm, întâi de toate, din punct de vedere al creării unei relații de parteneriat reciproc avantajos și de durată. Comunicarea bine pusă la punct, interacțiunea permanentă și atmosfera binevoitoare ne permit să găsim soluții corecte în orice situații de profil. Suntem mândri de succesele DV GROUP în domeniul transportului de mărfuri, pe care nu le-am fi putut obține fără specialiștii noștri bine pregătiți și cu experiență!